GENVÄGEN WEBBPORTAL FÖR GENTEKNIKMYNDIGHETER

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för genteknikfrågor som rör:
  • Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur och insekter
  • Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur eller insekter

Kemikalieinspektionen ansvarar även för förprövningen av dessa organismgrupper om de ska användas eller saluföras på den svenska marknaden som biologiska bekämpningsmedel.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats: www.kemi.se/gmolänk till annan webbplats