GENVÄGEN WEBBPORTAL FÖR GENTEKNIKMYNDIGHETER

Välkommen till genteknikmyndigheternas gemensamma webbportal

På den här webbplatsen hittar du information om lagstiftning kring genteknik och om ansvariga myndigheter. All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad. De flesta regler finns i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Det finns även EG-lagstiftning som är direkt tillämplig i Sverige. Ansvaret för genteknikverksamhet är uppdelat mellan flera myndigheter.

Myndigheterna har gemensamt tagit fram information om regler och myndighetsansvar, se Bestämmelser och ansvar i toppmenyn. Läs om de olika myndigheternas ansvarsområden på sidorna i vänstermenyn. Använd Hitta rätt för att ta reda på vilken myndighet som ansvarar för vilken verksamhet. Under Lagstiftning finns länkar till EG-direktiv, EG-förordningar, svenska lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter.

Den här webbplatsen använder cookies för besöksstatistik. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies.


 

Denna webbplatsen kommer att upphöra våren 2017.

 

Information om myndigheternas ansvarsområden, lagstiftning etc. hittar du istället på : http://genteknik.nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster